Call 029 2087 xxxx

Cyngor Caerdydd Gwastraff Masnach

Rydym wedi ymrwymo wrth weithio â busnesau yng Nghaerdydd i gynnig dull casglu gwastraff cost-effeithiol sy’n addas ar gyfer eich anghenion. Yng Nghyngor Caerdydd, rydym yn troi eich gwastraff yn adnodd.

Gyda mwy a mwy o gwsmeriaid a lefelau uchel o foddhad cwsmeriaid, Gwastraff Masnachol Cyngor Caerdydd yw’r lle i fynd ar gyfer anghenion rheoli a chasglu gwastraff eich busnes yng Nghaerdydd.

Mynnwch Ddyfynbris AM DDIM

  Boddhad Cwsmeriaid

  3500+
  Cwsmeriaid a Chyfrif

  Byddai busnesau yn ein hargymell ni

  Cwrdd â'r Tîm

  Newyddion diweddaraf

  Wales Millennium Centre

  “Rydym yn dewis Gwasanaethau Gwastraff Caerdydd gan eu bod nhw’n fusnes yn seiliedig yng Nghaerdydd sy’n cefnogi cymunedau lleol. Mae gweithio gyda nhw wedi ein helpu i ddatblygu ein prosesau rheoli gwastraff amgylcheddol, gan sicrhau ein bod ni’n rheoli’r broses yn effeithlon ac effeithiol. Mae eu gwasanaeth cwsmeriaid wedi bod yn ardderchog, yn ein galluogi i ddatblygu’r maes busnes hwn a’n helpu i gyrraedd ein targed o ddod yn arweinydd rhyngwladol yn y diwydiant celfyddydol.”
  Canolfan Mileniwm Cymru

  © Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd