Call 029 2087 xxxx

Recycling - Paper Bales JUST GO HIKING Go and discover unknown, mysterious places BEACH LIFE Summer, sun and endless fun at the beach DISCOVER THE WILD Learn how to balance your city job with nature NIGHT RIDE Take off with top speed. Get Slider Revolution NIGHT RIDE Take off with top speed. Get Slider Revolution NIGHT RIDE Take off with top speed. Get Slider Revolution

Ailgylchu – Cyfleuster Adfer Deunyddiau

P’un ai mewn modd gwastraff ailgylchadwy cymysg neu ar wahân fel cardfwrdd a gwydr a gasglwn eich ailgylchu, aiff popeth drwy’r un broses. Unwaith y mae wedi’i symud oddi ar y briffordd gan ein criw casglu bydd yn mynd i Gyfleuster Ailgylchu Deunyddiau neu CAD. Yno, caiff ei ddidoli â llaw a pheiriannau i wahanu mathau’r cynnyrch ailgylchadwy. Gwyliwch y fideo i ddarganfod yn union beth sy’n digwydd.

Wedi gwahanu’r holl eitemau, cânt eu cludo i gyfleusterau ailbrosesu sy’n newid y cynnyrch ailgylchadwy yn ôl i’w deunyddiau crai. Yna, caiff y deunyddiau crai eu gwerthu i fanwerthwyr sy’n eu troi yn nôl yn gynnyrch y byddwn yn ei brynu oddi ar silffoedd.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweld a oes modd i chi wella cyfraddau ailgylchu eich busnes chi, mae croeso i chi gysylltu â ni.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd