Call 029 2087 xxxx

Ailgylchu – Cyfleuster Adfer Deunyddiau

P’un ai mewn modd gwastraff ailgylchadwy cymysg neu ar wahân fel cardfwrdd a gwydr a gasglwn eich ailgylchu, aiff popeth drwy’r un broses. Unwaith y mae wedi’i symud oddi ar y briffordd gan ein criw casglu bydd yn mynd i Gyfleuster Ailgylchu Deunyddiau neu CAD. Yno, caiff ei ddidoli â llaw a pheiriannau i wahanu mathau’r cynnyrch ailgylchadwy. Gwyliwch y fideo i ddarganfod yn union beth sy’n digwydd.

Wedi gwahanu’r holl eitemau, cânt eu cludo i gyfleusterau ailbrosesu sy’n newid y cynnyrch ailgylchadwy yn ôl i’w deunyddiau crai. Yna, caiff y deunyddiau crai eu gwerthu i fanwerthwyr sy’n eu troi yn nôl yn gynnyrch y byddwn yn ei brynu oddi ar silffoedd.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweld a oes modd i chi wella cyfraddau ailgylchu eich busnes chi, mae croeso i chi gysylltu â ni.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd