Call 029 2087 xxxx

Gwastraff Bwyd

Dyma fanteision gwahanu gwastraff bwyd:

  • Lleihau problemau plâu a llygotach – bydd mynd â’r gwastraff bwyd allan o’r bagiau oren yn eu hatal anifeiliaid rhag eu rhwygo.
  • Lleihau aroglau annifyr
  • Arbed arian
  • Mae’n fwy cynaliadwy

Cadi bwyd

Mae hyn yn fwyaf addas ar gyfer busnesau nad ydynt yn cynhyrchu llawer o wastraff bwyd. Gallwn gynnig cadi bwyd 35 litr gyda bagiau bioddiraddiadwy, ar gyfer casgliadau ymyl y ffordd.

Food Waste - Food Caddy

Cadi 35L
Mesuriadau 510mm (U) x 320mm (D) x 400mm (Ll)

Biniau ag olwynion

Ar gyfer cynhwysyddion gwastraff mwy, gallwn gynnig biniau ag olwynion. Oherwydd cyfyngiadau uchder, dim ond hyd at eu tri chwarter y gallwch lenwi’r biniau hyn. Mae pob casgliad bwyd yn dod ag ychydig o fagiau bwyd bioddiraddiadwy am ddim.

Gallwn hefyd gynnig cadis bwyd llai i’w gwneud yn haws gwaredu.

Food Waste 240L Bin

240L
Cynhwysydd â dwy olwyn
Mesuriadau: 1100mm (U) x 580mm (Ll) x 720mm (D)

Food Waste 660L Bin

500L
Cynhwysydd â phedair olwyn
Mesuriadau: 1050mm (U) x 1270mm (Ll) x 720mm (D)

Edrychwch i weld beth all gael ei gasglu fel gwastraff bwyd yn llawlyfr y gwasanaeth

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd