Call 029 2087 xxxx

DISCOVER THE WILD Learn how to balance your city job with nature BEACH LIFE Summer, sun and endless fun at the beach JUST GO HIKING Go and discover unknown, mysterious places NIGHT RIDE Take off with top speed. Get Slider Revolution

Gwastraff Bwyd

Dyma fanteision gwahanu gwastraff bwyd:

  • Lleihau problemau plâu a llygotach – bydd mynd â’r gwastraff bwyd allan o’r bagiau oren yn eu hatal anifeiliaid rhag eu rhwygo.
  • Lleihau aroglau annifyr
  • Arbed arian
  • Mae’n fwy cynaliadwy

Cadi bwyd

Mae hyn yn fwyaf addas ar gyfer busnesau nad ydynt yn cynhyrchu llawer o wastraff bwyd. Gallwn gynnig cadi bwyd 35 litr gyda bagiau bioddiraddiadwy, ar gyfer casgliadau ymyl y ffordd.

Cadi 35L
Mesuriadau 510mm (U) x 320mm (D) x 400mm (Ll)

Biniau ag olwynion

Ar gyfer cynhwysyddion gwastraff mwy, gallwn gynnig biniau ag olwynion. Oherwydd cyfyngiadau uchder, dim ond hyd at eu tri chwarter y gallwch lenwi’r biniau hyn. Mae pob casgliad bwyd yn dod ag ychydig o fagiau bwyd bioddiraddiadwy am ddim.

Gallwn hefyd gynnig cadis bwyd llai i’w gwneud yn haws gwaredu.

240L
Cynhwysydd â dwy olwyn
Mesuriadau: 1100mm (U) x 580mm (Ll) x 720mm (D)

500L
Cynhwysydd â phedair olwyn
Mesuriadau: 1050mm (U) x 1270mm (Ll) x 720mm (D)

Edrychwch i weld beth all gael ei gasglu fel gwastraff bwyd yn llawlyfr y gwasanaeth

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd