Call 029 2087 xxxx

Amdanom ni

Gyda mwy a mwy o gwsmeriaid a lefelau uchel o foddhad cwsmeriaid, Gwasanaeth Gwastraff Masnachol Cyngor Caerdydd yw’r lle i fynd ar gyfer anghenion rheoli a chasglu gwastraff eich busnes yng Nghaerdydd.
Fel awdurdod lleol, nid gwneud elw yw ein ffocws, ond cynnig gwasanaeth gwych am bris da i gefnogi busnesau Caerdydd. Wrth i’n nifer ein cwsmeriaid gynyddu, rydym yn pasio ein llwyddiannau ymlaen i’n cwsmeriaid, a dyna pam y bu gostyngiad yn ein prisiau ym mis Ebrill 2017. Ymunwch â ni heddiw a helpwch ni i dyfu ymhellach er mwyn parhau i leihau costau casgliadau gwastraff i Gaerdydd gyfan!
Yng Nghyngor Caerdydd, rydym yn osgoi tirlenwi ac yn hytrach yn troi eich gwastraff yn adnodd. Caiff gwastraff bwyd ei brosesu i fod yn gompost a gwrtaith, a chaiff ailgylchu ei drefnu yn ein Cyfleuster Ailgylchu Deunyddiau penigamp. Â unrhyw ddeunyddiau nad oes modd eu hailgylchu i’r Cyfleuster Adfer Ynni yn Sblot, sy’n llosgi gwastraff er mwyn cynhyrchu ynni i gartrefi Caerdydd. Cewch ragor o fanylion yma

Rydym hefyd yn gweithredu Canolfan Ailgylchu Gwastraff Masnachol at y diben yn Bessemer Close (CF11 8XH) lle gall busnesau fynd i waredu eu gwastraff mewn modd cyfrifol am bris da.

Mae ein gwasanaethau ar gael i bob busnes masnachol yng Nghaerdydd. Gyda llawer o gwsmeriaid yng Nghaerdydd, a chasgliadau’n cael eu cynnal 7 niwrnod yr wythnos, gallwn roi sicrwydd bod gennym brofiad ac arbenigedd i reoli eich gwastraff yn effeithiol, a bydd aelod cyfeillgar o’r tîm yn barod i’ch helpu bob tro.

Mae ein tîm bychan, lleol ar gael bob tro i helpu ag unrhyw ymholiadau.

Wales Millennium Centre

“Rydym yn dewis Gwasanaethau Gwastraff Caerdydd gan eu bod nhw’n fusnes yn seiliedig yng Nghaerdydd sy’n cefnogi cymunedau lleol. Mae gweithio gyda nhw wedi ein helpu i ddatblygu ein prosesau rheoli gwastraff amgylcheddol, gan sicrhau ein bod ni’n rheoli’r broses yn effeithlon ac effeithiol. Mae eu gwasanaeth cwsmeriaid wedi bod yn ardderchog, yn ein galluogi i ddatblygu’r maes busnes hwn a’n helpu i gyrraedd ein targed o ddod yn arweinydd rhyngwladol yn y diwydiant celfyddydol.”
Canolfan Mileniwm Cymru

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd