Call 029 2087 xxxx

Rheoli gwastraff yn ystod digwyddiadau

Mae gennym lawer o brofiad o ymgynghori a chynnig datrysiadau rheoli gwastraff ar gyfer digwyddiadau yng Nghaerdydd. Mae’r rhain yn amrywio o ddigwyddiadau rhyngwladol mawr, megis Cynghrair y Pencampwyr UEFA, i ddigwyddiadau mwy lleol, megis gwyliau cwrw.

Mae gennym adnoddau i gynnig yr hyn a ganlyn:

  • Casgliadau gwastraff wedi’u trefnu a/neu ad-hoc
  • Llogi biniau
  • Sgipiau
  • Staff i reoli gwastraff ar y safle
  • Casgliadau sbwriel
  • Gwasanaethau glanhau strydoedd (megis ysgubwyr mecanyddol a golchwyr gwasgedd)

Beth bynnag fo’ch anghenion, gallwn greu pecyn gwasanaethau rheoli gwastraff unigryw i chi am bris rhesymol.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd