Call 029 2087 xxxx

DISCOVER THE WILD Learn how to balance your city job with nature BEACH LIFE Summer, sun and endless fun at the beach Event Waste Management JUST GO HIKING Go and discover unknown, mysterious places JUST GO HIKING Go and discover unknown, mysterious places Event Waste Management JUST GO HIKING Go and discover unknown, mysterious places

Rheoli gwastraff yn ystod digwyddiadau

Mae gennym lawer o brofiad o ymgynghori a chynnig datrysiadau rheoli gwastraff ar gyfer digwyddiadau yng Nghaerdydd. Mae’r rhain yn amrywio o ddigwyddiadau rhyngwladol mawr, megis Cynghrair y Pencampwyr UEFA, i ddigwyddiadau mwy lleol, megis gwyliau cwrw.

Mae gennym adnoddau i gynnig yr hyn a ganlyn:

  • Casgliadau gwastraff wedi’u trefnu a/neu ad-hoc
  • Llogi biniau
  • Sgipiau
  • Staff i reoli gwastraff ar y safle
  • Casgliadau sbwriel
  • Gwasanaethau glanhau strydoedd (megis ysgubwyr mecanyddol a golchwyr gwasgedd)

Beth bynnag fo’ch anghenion, gallwn greu pecyn gwasanaethau rheoli gwastraff unigryw i chi am bris rhesymol.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd