Call 029 2087 xxxx

Cwrdd â’r Tîm

Lucy

Rheolwr Buddsoddi

Fe ymunais i nôl yn 2013 ac ers hynny rydym wedi mynd o nerth i nerth. Gyda chyflwyniad technolegau a phrosesau newydd rydym wedi dod yn un o’r dewisiadau casglu gwastraff mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd.

Cardiff Council Commercial Waste

Rory

Rheolwr Masnachol

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwybodaeth leol a’n gallu i gynnig gwasanaeth hyblyg. Rydym wedi bod yn gwella ein gwasanaethau felly os nad ydych yn siŵr sut mae cael gwared ar eitem, rhowch alwad i’n tîm!

Commercial Waste

Jason

Uwch-Oruchwylydd Casgliadau

Angen sgip? Galla i helpu. Yn ogystal â goruchwylio gweithrediadau’r criwiau casglu o ddydd i ddydd, gallaf helpu gydag unrhyw ymholiad sgip sydd gennych.

Cardiff Council Commercial Waste

Violet

Rheolwr Contractau Masnachol

Mae’r tîm hwn wrth eu bodd yn cyflawni lefelau boddhad cwsmeriaid uchel, felly gallwch ymfodloni y gwnawn bopeth o fewn ein gallu i ateb eich anghenion.

Cardiff Council Commercial Waste

Gaynor

Swyddog Masnachol

Dwi wedi gweithio yn y diwydiant gwastraff am dros 13 o flynyddoedd, ac mae’r wybodaeth a’r profiad gennyf i gynnig y cyngor gorau ar reoli gwastraff i chi a’ch busnes.

Cardiff Council Commercial Waste

James

Swyddog Masnachol

Fy arbenigedd i yw rheoli gwastraff digwyddiadau. Dwi wedi cael y fraint  o helpu gyda llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr yn 2017.

Cardiff Council Commercial Waste

Michael

Swyddog Masnachol

Dwi wedi gweithio Gwasanaethau Masnachol am 3 blynedd a fy nod yw cynnig y cytundeb mwyaf addas i’n cwsmeriaid, fel y gallaf arbed arian i chi!

Cardiff Council Commercial Waste

Alex

Swyddog Masnachol

Angen cyngor ar sut mae ailgylchu yn eich safle? Gallaf eich helpu i sefydlu contract gwastraff wedi’i deilwra i anghenion penodol eich busnes.

Cardiff Council Commercial Waste

Robert

Swyddog Cyllid

Fi yw Dyn y Rhifau! Fi sy’n monitro eich anfonebau a’ch taliadau, felly os oes unrhyw gwestiwn gennych ynghylch eich anfonebau, neu os ydych am drefnu taliad debyd uniongyrchol, fi yw’r dyn.

Cardiff Council Commercial Waste

Lewis

Cydlynydd Adnoddau

Rwy’n anelu i gynnig y gwasanaeth gorau posib i fy nghwsmeriaid drwy geisio mynd y tu hwnt i’r disgwyl i ddatrys unrhyw broblemau y down ar eu traws cyn gynted ag y bo modd.

Cardiff Council Commercial Waste

Mari

Gweinyddwr Masnachol

Fi yw’r llais cyfeillgar ar ben arall y ffôn. Does yr un cais yn rhy fawr i mi, byddaf yn eich helpu gydag unrhyw gais a sicrhau eich bod yn cael yr help sydd ei angen arnoch.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd