Call 029 2087 xxxx

NIGHT RIDE Take off with top speed. Get Slider Revolution DISCOVER THE WILD Learn how to balance your city job with nature BEACH LIFE Summer, sun and endless fun at the beach

Gwastraff bwyd – Treulio Anaerobig

Wedi i ni fynd â’ch gwastraff bwyd oddi ar y briffordd, aiff i gyfleuster penigamp yn Sblot, sef Ffatri Dreulio Anaerobig (TA). Dŵr Cymru sy’n rhedeg y cyfleuster ar y cyd â Chyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg.

Mae’r animeiddiad hwn yn disgrifio’r broses sy’n digwydd yn yr orsaf TA.

Caiff trin gwastraff bwyd ei gynnwys yn rhan o’n cyfradd ailgylchu. Cofiwch y gall eich busnes ailgylchu ei wastraff bwyd am gyn lleied â £2.10 yr wythnos

Dolenni defnyddiol

Ailgylchu dros Gymru

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd