Call 029 2087 xxxx

Gwastraff bwyd – Treulio Anaerobig

Wedi i ni fynd â’ch gwastraff bwyd oddi ar y briffordd, aiff i gyfleuster penigamp yn Sblot, sef Ffatri Dreulio Anaerobig (TA). Dŵr Cymru sy’n rhedeg y cyfleuster ar y cyd â Chyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg.

Mae’r animeiddiad hwn yn disgrifio’r broses sy’n digwydd yn yr orsaf TA.

Caiff trin gwastraff bwyd ei gynnwys yn rhan o’n cyfradd ailgylchu. Cofiwch y gall eich busnes ailgylchu ei wastraff bwyd am gyn lleied â £2.10 yr wythnos

Dolenni defnyddiol

Ailgylchu dros Gymru

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd