Call 029 2087 xxxx

DISCOVER THE WILD Learn how to balance your city job with nature BEACH LIFE Summer, sun and endless fun at the beach JUST GO HIKING Go and discover unknown, mysterious places

Eitemau Swmpus

Mae gwastraff swmpus yn golygu unrhyw eitem gwastraff o’r canlynol:

  • Rhy fawr i ffitio yn eich bin neu fag gwastraff
  • Trydanol
  • Neu ni chaiff ei gasglu yn rhan o’ch contract gwastraff cyffredinol

Gallwn gasglu’r rhain ar sail ad-hoc. Os oes gennych ddiddordeb mewn casgliad, cysylltwch â ni i dderbyn dyfynbris unigryw..

Angen gwaredu llawer o eitemau?

Os oes gennych lawer o eitemau y mae angen eu gwaredu, efallai y dylech ystyried sgip.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd