Call 029 2087 xxxx

Eitemau Swmpus

Mae gwastraff swmpus yn golygu unrhyw eitem gwastraff o’r canlynol:

  • Rhy fawr i ffitio yn eich bin neu fag gwastraff
  • Trydanol
  • Neu ni chaiff ei gasglu yn rhan o’ch contract gwastraff cyffredinol

Gallwn gasglu’r rhain ar sail ad-hoc. Os oes gennych ddiddordeb mewn casgliad, cysylltwch â ni i dderbyn dyfynbris unigryw..

Angen gwaredu llawer o eitemau?

Os oes gennych lawer o eitemau y mae angen eu gwaredu, efallai y dylech ystyried sgip.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd