Call 029 2087 xxxx

Eich cyfrifoldeb chi

Fel busnes, mae gennych ymrwymiadau cyfreithiol o ran storio, casglu, cludo a gwaredu gwastraff. Mae llawer o ddeddfau a rheoliadau sy’n nodi’r gofynion cyfreithiol hyn, ond rydym wedi amlinellu’r prif bwyntiau sy’n berthnasol i bob busnes.

Mae llawer o ffyrdd y dylech wella effaith eich busnes ar yr amgylchedd, a dod yn fwy cynaliadwy. Yn aml, mae cwsmeriaid yn hoffi hyn a gallwch ennill y blaen ar eich cystadleuwyr.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd