Call 029 2087 xxxx

Diolch

Diolch am wneud cais am sgip. Cyn bo hir dylech dderbyn e-bost yn cadarnhau manylion y cais.

Byddwn mewn cysylltiad cyn pen 2 ddiwrnod gwaith i gadarnhau y gallwn fodloni eich cais. Os yw hwn yn gais brys, cysylltwch â ni ar skips@caerdydd.gov.uk, a byddwn ni’n gwneud ein gorau glas i ddiwallu eich anghenion.

Bydd gofyn i chi dalu cyn gallwn ddanfon y sgip i chi, a byddwch yn cael rhagor o fanylion am sut i dalu ar ôl i ni gadarnhau eich archeb.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd