Call 029 2087 xxxx

BEACH LIFE Summer, sun and endless fun at the beach JUST GO HIKING Go and discover unknown, mysterious places DISCOVER THE WILD Learn how to balance your city job with nature NIGHT RIDE Take off with top speed. Get Slider Revolution

Diolch

Diolch am wneud cais am sgip. Cyn bo hir dylech dderbyn e-bost yn cadarnhau manylion y cais.

Byddwn mewn cysylltiad cyn pen 2 ddiwrnod gwaith i gadarnhau y gallwn fodloni eich cais. Os yw hwn yn gais brys, cysylltwch â ni ar skips@caerdydd.gov.uk, a byddwn ni’n gwneud ein gorau glas i ddiwallu eich anghenion.

Bydd gofyn i chi dalu cyn gallwn ddanfon y sgip i chi, a byddwch yn cael rhagor o fanylion am sut i dalu ar ôl i ni gadarnhau eich archeb.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd