Call 029 2087 xxxx

  Manylion Cyswllt

  Gofynion Gwasanaeth

  Cofiwch nad ydym yn danfon sgipiau ar benwythnosau, nac yn cynnig gwasanaeth danfon ar yr un diwrnod

  Cyfeiriad danfon y sgip

  Dewiswch faint y sgip a’i gynnwys

  Metel Sgrap

  Plastfwrdd

  Pren

  Rwbel

  Pridd *

  Gwastraff gardd


  Mae rhai eitemau wedi’u gwahardd rhag cael eu gwaredu yn ein sgipiau, ac os caiff y rhain eu gwaredu fel hyn bydd costau ychwanegol. Mae rhestr lawn o eitemau sydd wedi’u gwahardd ar gael yn ein Telerau ac Amodau.

  Os oes angen i chi waredu unrhyw eitemau sydd wedi’u gwahardd, rhowch neges yn y blwch “Sylwadau Eraill” isod, ac efallai gallwn gynnig opsiynau amgen i chi.

  * Ni ellir derbyn clai fel pridd

  Os bydd eich sgip yn cael ei rhoi ar y briffordd gyhoeddus, bydd angen trwydded ar y sgip. Byddwn ni’n gwneud cais am hyn ar eich rhan, ac yn cynnwys cost y drwydded yng nghostau eich sgip heb unrhyw gostau gweinyddu.

  Ydych chi’n bwriadu cadw’r sgip yma ar y briffordd gyhoeddus?

  YdwNac ydwDdim yn gwybod

  Trwyddedau

  Sylwadau eraill

  Sut clywsoch amdanom ni?

  Arall

  Cyfanswm (heb TAW):

  Cyfanswm (gyda TAW):

  Codir tâl ychwanegol arnoch os rhowch eitemau nas caniateir yn y sgip.

  Cadarnhewch eich bod wedi darllen a derbyn y telerau ac amodau
  Gweld y telerau ac amodau ar gyfer llogi sgipiau

  © Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd