Call 029 2087 xxxx

Arolwg Cyswllt Cwsmeriaid 2021

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i gaffael system weithredu a rheoli cwsmeriaid newydd gyda’r nod o wella ein gwasanaeth Gwastraff Masnach. Bydd yn cynnwys nodweddion newydd a fydd yn eich helpu chi, fel cwsmer, i gael gafael ar wasanaethau’n haws ac i gael mwy o reolaeth dros eich cyfrif, drwy Borthol.

I gefnogi’r swyddogaeth newydd, mae angen y manylion cyswllt cywir arnom ar gyfer eich cyfrif, yn enwedig cyfeiriad e-bost.

Diweddarwch eich manylion cyswllt drwy gwblhau ein harolwg ar-lein. Bydd angen rhif cwsmer unigryw arnoch, y byddwch chi wedi’i gael yn flaenorol yn ein llythyr. Os oes angen i ni gadarnhau’r rhif hwn, gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol yn gwastraffmasnach@caerdydd.gov.uk.

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd