Call 029 2087 xxxx

Lleihau, Ail-ddefnyddio, Ailgylchu

Bydd lleihau faint o wastraff yr ydych yn ei gynhyrchu a chynyddu eich gwastraff ailgylchu yn arbed arian i’ch busnes ac yn lleihau’r effaith ar yr amgylchedd.
Dyma rai syniadau i leihau faint o ailgylchu a gwastraff y mae eich busnes yn eu cynhyrchu.

Yn y swyddfa

 • Trefnwch gasgliad ar gyfer ailgylchu cymysg – y ffordd fwyaf hawdd o ailgylchu. Mae’r holl ddeunydd ailgylchu’n mynd i’r un bag!
 • Lleihewch nifer y negeseuon sothach yr ydych yn eu derbyn drwy gofrestru’ch busnes ar gyfer y Gwasanaeth Blaenori Post
 • Sicrhewch fod mannau ailgylchu gweladwy â labeli amlwg i gwsmeriaid ac aelodau staff. Mae croeso i chi ddefnyddio ein posteri ailgylchu
 • Peidiwch â defnyddio gormod o ddeunydd pacio gydag eitemau tec-awê neu unrhyw beth yr ydych yn ei anfon drwy’r post;
 • Ailddefnyddiwch ddeunyddiau megis bocsys cardfwrdd, papur lapio swigod ac amlenni;
 • Argraffwch yn ôl yr angen yn unig ac argraffwch ar ddwy ochr y dudalen i arbed papur
 • Rhowch orsafoedd ailgylchu papur ger peiriannau copïo ac argraffwyr
 • Trwsiwch neu ailddefnyddiwch ddodrefn, offer TG a ffonau symudol os yw’n bosibl

Yn y gegin/ffreutur

 • Trefnwch gasgliad gwastraff bwyd
 • Dylech osgoi rhoi cwpanau a chyllyll a ffyrc tafladwy i aelodau staff a chwsmeriaid
 • Ailgylchu olew coginio

Green Dragon EMS

Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymo wrth Safon Rheoli Amgylcheddol Green Dragon, sy’n cydnabod ein hymroddiad i gynaliadwyedd amgylcheddol. Gallwch chithau gofrestru a bydd eich busnes yn elwa ar system rheoli amgylcheddol sy’n berthnasol i chi.

I ddarganfod mwy ewch ar wefan Green Dragon

Dolenni defnyddiol

© Cardiff Council Commercial Waste Services - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd